Dịch vụ Tối ưu hóa Trang web

Mang lại trải nghiệm web nhanh không chỉ là về việc chuyển các tập tin đến gần hơn với người truy cập.

Đó là về việc đảm bảo các pixel đầu tiên đến được trên màn hình của người truy cập càng nhanh càng tốt. Đó là về việc tối ưu hóa thứ tự phân phối tài nguyên trang để làm cho trang hiển thị và có thể sử dụng nhanh hơn.

Và đó là về việc biết được khi nào và tại sao các trang web của bạn hiển thị chậm và bạn có thể làm gì với việc đó.

Đo tốc độ trang web của bạn. Và cách bạn có thể làm cho nó nhanh hơn nữa.

Bạn đã là khách hàng chưa? Kích hoạt ngay hôm nay

Thông tin chi tiết về trình duyệt

Browser Insights

Nếu bạn không thể đo lường, bạn không thể cải thiện.

Đo lường trải nghiệm người dùng thực trên trang web của bạn cũng như lợi ích về hiệu suất khi sử dụng Cloudflare.

Thông tin chi tiết về trình duyệt cho phép bạn đo thời gian kết nối TCP, thời gian phản hồi DNS, Thời gian đến Byte đầu tiên (TTFB), thời gian tải trang, v.v. theo quan điểm của người truy cập trên toàn cầu.

Trang Tốc độ trên Bảng điều khiển của bạn cũng tạo một đoạn phim gồm các ảnh chụp nhanh màn hình được chụp khi trang web của bạn tải. Công cụ này cung cấp cho bạn sự so sánh trực quan về việc tải trang web của bạn trên Cloudflare có bật caching so với kết nối trực tiếp với nguồn.

Slide 1 of 2

Tối ưu hóa Hình ảnh

Hình ảnh làm cho trang web của bạn trở nên sống động, nhưng hình ảnh có kích thước lớn thường làm chậm trang web. Ngoài ra, việc tạo và quản lý nhiều biến thể hình ảnh dành cho thiết bị di động và máy tính để bàn có thể phức tạp.

Các thuật toán Tối ưu hóa Hình ảnh Cloudflare giúp việc phân phối hình ảnh trở nên liền mạch, loại bỏ sự phức tạp ra khỏi hình ảnh.Tạo các biến thể hình ảnh đặt trước từ một hình ảnh chính duy nhất bằng cách sử dụng Thay đổi kích thước hình ảnh hoặc sắp xếp hợp lý việc phân phối hình ảnh cho thiết bị di động bằng Mirage hoặc sử dụng tính năng nén hình ảnh đơn giản bằng Polish.

Thay đổi kích thước hình ảnh

Tạo các biến thể hình ảnh chất lượng cao bằng cách sử dụng một hình ảnh chính duy nhất từ nguồn. Thay đổi kích thước, cắt, nén hoặc chuyển đổi hình ảnh sang WebP để giảm chi phí băng thông và tăng hiệu suất.

Mirage

Tăng tốc độ phân phối hình ảnh cho người truy cập theo thiết bị của họ. Mirage phát hiện kích thước màn hình và tốc độ kết nối để cung cấp hình ảnh một cách tối ưu cho cửa sổ trình duyệt hiện tại.

Polish

Giảm kích thước hình ảnh bằng cách loại bỏ siêu dữ liệu và áp dụng tính năng nén không mất dữ liệu hoặc mất dữ liệu để loại bỏ các byte dư thừa khỏi hình ảnh.

Ưu tiên HTTP/2 nâng cao

Các trang web được tạo thành từ hàng chục (đôi khi hàng trăm) tài nguyên riêng biệt được trình duyệt tải và tập hợp thành nội dung hiển thị cuối cùng. Trình tự tải những tài nguyên đó có thể có tác động đáng kể đến thời gian người truy cập phải chờ cho đến khi có thể xem nội dung và tương tác với trang.

Tối ưu hóa thứ tự phân phối tài nguyên, độc lập với trình duyệt. Ưu tiên HTTP/2 nâng cao sẽ ghi đè các giá trị mặc định của trình duyệt bằng một sơ đồ lập lịch cải tiến giúp mang lại trải nghiệm người truy cập nhanh hơn đáng kể.

Các tính năng tối ưu hóa khác

Bộ nạp tên lửa

Ưu tiên việc tải văn bản, hình ảnh và phông chữ trên các trang web của bạn bằng cách trì hoãn việc tải JavaScript chặn hiển thị.

TCP Turbo

Chọn cài đặt TCP được điều chỉnh tùy chỉnh để giảm độ trễ và tăng thông lượng kết nối.

AutoMinify

Loại bỏ các ký tự không cần thiết khỏi các tệp JavaScript, CSS và HTML.

Brotli

Thuật toán nén không mất dữ liệu làm giảm kích thước của các trang HTTP/S được lưu trong bộ nhớ cache.

Được tin cậy bởi hàng triệu khách hàng