Dịch vụ Tối ưu hóa Trang web

Gauge how fast your website is. And how you can make it even faster.

Mang lại trải nghiệm web nhanh không chỉ là về việc chuyển các tập tin đến gần hơn với người truy cập.

Đó là về việc đảm bảo các pixel đầu tiên đến được trên màn hình của người truy cập càng nhanh càng tốt. Đó là về việc tối ưu hóa thứ tự phân phối tài nguyên trang để làm cho trang hiển thị và có thể sử dụng nhanh hơn.

Và đó là về việc biết được khi nào và tại sao các trang web của bạn hiển thị chậm và bạn có thể làm gì với việc đó.

Đo tốc độ trang web của bạn. Và cách bạn có thể làm cho nó nhanh hơn nữa.

Already a customer? Activate Today

Thông tin chi tiết về trình duyệt

Browser Insights

Optimize web browser insights spot illustration

Nếu bạn không thể đo lường, bạn không thể cải thiện.

Đo lường trải nghiệm người dùng thực trên trang web của bạn cũng như lợi ích về hiệu suất khi sử dụng Cloudflare.

Thông tin chi tiết về trình duyệt cho phép bạn đo thời gian kết nối TCP, thời gian phản hồi DNS, Thời gian đến Byte đầu tiên (TTFB), thời gian tải trang, v.v. theo quan điểm của người truy cập trên toàn cầu.

Trang Tốc độ trên Bảng điều khiển của bạn cũng tạo một đoạn phim gồm các ảnh chụp nhanh màn hình được chụp khi trang web của bạn tải. Công cụ này cung cấp cho bạn sự so sánh trực quan về việc tải trang web của bạn trên Cloudflare có bật caching so với kết nối trực tiếp với nguồn.

Optimize web browser insights spot illustration

Tối ưu hóa Hình ảnh

Optimize web image optimization spot illustration

Hình ảnh làm cho trang web của bạn trở nên sống động, nhưng hình ảnh có kích thước lớn thường làm chậm trang web. Ngoài ra, việc tạo và quản lý nhiều biến thể hình ảnh dành cho thiết bị di động và máy tính để bàn có thể phức tạp.

Các thuật toán Tối ưu hóa Hình ảnh Cloudflare giúp việc phân phối hình ảnh trở nên liền mạch, loại bỏ sự phức tạp ra khỏi hình ảnh.Tạo các biến thể hình ảnh đặt trước từ một hình ảnh chính duy nhất bằng cách sử dụng Thay đổi kích thước hình ảnh hoặc sắp xếp hợp lý việc phân phối hình ảnh cho thiết bị di động bằng Mirage hoặc sử dụng tính năng nén hình ảnh đơn giản bằng Polish.

Optimize web image optimization spot illustration

Ưu tiên HTTP/2 nâng cao

Optimize web enhanced http 2 prioritization spot illustration

Các trang web được tạo thành từ hàng chục (đôi khi hàng trăm) tài nguyên riêng biệt được trình duyệt tải và tập hợp thành nội dung hiển thị cuối cùng. Trình tự tải những tài nguyên đó có thể có tác động đáng kể đến thời gian người truy cập phải chờ cho đến khi có thể xem nội dung và tương tác với trang.

Tối ưu hóa thứ tự phân phối tài nguyên, độc lập với trình duyệt. Ưu tiên HTTP/2 nâng cao sẽ ghi đè các giá trị mặc định của trình duyệt bằng một sơ đồ lập lịch cải tiến giúp mang lại trải nghiệm người truy cập nhanh hơn đáng kể.

Optimize web enhanced http 2 prioritization spot illustration

Được tin cậy bởi hàng triệu khách hàng

Logo doordash màu xám được tin cậy
Logo garmin màu xám được tin cậy
Logo 23andme màu xám được tin cậy
Logo lending tree màu xám được tin cậy
NCR logo
Thomson Reuters logo
Logo zendesk màu xám được tin cậy