LEARN MORE

Not sure what DNS is. Learn more about it. What is DNS?

Cloudflare DNS

DNS nhanh, bảo mật và phục hồi

DNS là một thành phần quan trọng đối với bất kỳ hoạt động kinh doanh trực tuyến nào. Tuy nhiên, thành phần này thường bị bỏ qua và lãng quên, cho đến khi một cái gì đó bị hỏng.

Cloudflare DNS là dịch vụ DNS có thẩm quyền cấp doanh nghiệp cung cấp thời gian phản hồi nhanh nhất, khả năng dự phòng vô song và bảo mật nâng cao với tính năng giảm thiểu DDoS và DNSSEC tích hợp sẵn.


Giảm thiểu DDoS không đo lường và không giới hạn

Relieve your organization from the costs and stress of DDoS attacks against your DNS. With Cloudflare Managed DNS, you get unlimited and unmetered mitigation against DNS-based DDoS attacks. Our network capacity is 23x bigger than the largest DDoS attack ever recorded.


DNSSEC một lần nhấp

Simple integration spot illustration

DNS do Cloudflare quản lý đi kèm với DNSSEC tích hợp để bảo vệ người dùng của bạn khỏi các cuộc tấn công trực tuyến có thể giả mạo hoặc chiếm đoạt các bản ghi DNS của bạn. DNSSEC bổ sung thêm một lớp bảo mật ở mọi cấp độ trong quá trình tra cứu DNS. Phần tốt nhất — bạn có thể dễ dàng triển khai DNSSEC chỉ bằng một lần nhấp chuột vào nút.

Simple integration spot illustration

Analytics nâng cao

cdn analytics spot illustration

Nhận analytics thời gian thực, chuyên sâu về tình trạng lưu lượng DNS của bạn — tất cả đều có thể truy cập dễ dàng từ Bảng điều khiển Cloudflare. Tạo báo cáo thô và trực quan chi tiết cho các truy vấn DNS của bạn - được lọc theo mã phản hồi, loại bản ghi, địa lý, miền, v.v. Các tệp nhật ký thô cũng có sẵn qua API và có thể được tích hợp với SIEM/công cụ phân tích cú pháp.

cdn analytics spot illustration

Quickly Configure Email Security DNS Records

Graphic showing a browser image with a certification ribbon in front of it.

Ensure peace of mind with our easy-to-use Email Security DNS Wizard to prevent malicious actors from sending fraudulent emails on behalf of your domain — configure the required email DNS records with just a few clicks. We will warn you if we detect missing or insecure email configuration on your domain.

Learn more about SPF, DKIM, and DMARC in our Learning Center.

Graphic showing a browser image with a certification ribbon in front of it.

Handle Misdirected Queries with the AS112 Project

AS112 support

Cloudflare helps reduce the load on public DNS infrastructure by functioning as an operator of the AS112 project, assisting the community-operated, loosely-coordinated anycast deployment of DNS servers that primarily answer reverse DNS lookup queries that are misdirected and create significant, unwanted load on the Internet.

Learn more about Cloudflare’s impact on the AS112 project via Cloudflare Radar.

AS112 support

Được tin cậy bởi hàng triệu khách hàng

Logo doordash màu xám được tin cậy
Logo garmin màu xám được tin cậy
Logo 23andme màu xám được tin cậy
Logo lending tree màu xám được tin cậy
NCR logo
Thomson Reuters logo
Logo zendesk màu xám được tin cậy

Our experts can help you choose the right plan for your business