Bảo mật, Hiệu suất và Độ tin cậy - tất cả trong một gói

Network connectivity and security for your offices
What’s Included

Why do enterprises choose Cloudflare?

Quy mô mạng lớn

Mạng đám mây toàn cầu phủ hơn 250 thành phố ở hơn 100 quốc gia.

Dễ sử dụng

Không cần thay đổi mã; bảng điều khiển Cloudflare cho phép cấu hình nhanh chóng.

Bảo mật và tốc độ tích hợp

Các sản phẩm tích hợp sâu tạo thành một nền tảng điều khiển thống nhất

Hỗ trợ doanh nghiệp 24/7/365

Đội hỗ trợ khách hàng với giải thưởng toàn cầu sẽ hỗ trợ khách hàng với các nguồn lực kỹ thuật chuyên dụng và cơ sở kiến thức toàn diện

Mức giá có thể đoán trước

Cấu trúc định giá minh bạch. 100% thời gian hoạt động với 10 lần SLA cam kết cho dịch vụ ; 25 lần đối với dịch vụ Premium.

Thân thiện với nhà phát triển

Tăng cường các ứng dụng hiện có hoặc tạo những ứng dụng hoàn toàn mới mà không cần cấu hình hoặc duy trì cơ sở hạ tầng.

Your customers are global. Why isn’t your network?
200+

Cities covered by our worldwide network, including 17 in mainland China

9,800

Interconnections to every major service provider, cloud provider, and enterprise network

70B

Average threats blocked per day, including some of the largest DDoS attacks ever recorded

Extend Cloudflare across all your networks