Bảo mật, Hiệu suất và Độ tin cậy - tất cả trong một gói

Simplify and secure access for any user to any application, on any device, in any location

ADD-ON
Cô lập trình duyện Zero Trust
Nhanh hơn bất kỳ trình duyệt từ xa trước đó nào. Được tích hợp nguyên bản trong trình tạo chính sách Cloudflare for Teams, cho phép quản trị viên cho phép, chặn hoặc cô lập bất kỳ danh mục và nhóm ứng dụng bảo mật hoặc nội dung nào.
Bắt đầu
Cloudflare Browser Isolation
  • Thực thi tất cả mã trình duyệt trên đám mây

  • Giảm thiểu tác động của các cuộc tấn công

  • Nền tảng phát triển cho các ứng dụng không máy chủ và các trang web JAMstack

Tìm hiểu thêm

Bắt đầu từ $10 cho mỗi người dùng (chỉ có sẵn với các gói trả phí)

Helping organizations worldwide progress towards Zero Trust