Learn More

Not sure what WAF (Web Application Firewall) is? Explore our Learning Center. What is a WAF?

Industry Leading WAF Protection

Powerful Web Application Firewall (WAF) integrated with our leading application security portfolio.
Gartner Peer Insights Customers' Choice 2022
  • Cloudflare named a 2022 Gartner® Peer Insights™ Customers’ Choice for WAF
  • Cloudflare is a leader in the Forrester Wave™: Web Application Firewalls, Q3 2022 report
  • Cloudflare is a leader in the 2022 Gartner® Magic Quadrant™ for Web Application and API Protection (WAAP)
Gartner Peer Insights Customers' Choice 2022

Phòng thủ nhiều lớp WAF

Illustration of a shield, lock, and password
  • Quy tắc quản lý Cloudflare cung cấp các biện pháp bảo vệ lỗ hổng nâng cao trong zero-day.
  • Quy tắc OWASP cốt lõi chặn các cuộc tấn công thông dụng thuộc "Top 10".
  • Bộ quy tắc tùy chỉnh cung cấp công cụ bảo vệ tùy chỉnh để ngăn chặn mọi mối đe dọa.
  • Kiểm tra thông tin xác thực được tiết lộ giám sát và chặn việc sử dụng thông tin đăng nhập bị đánh cắp/bị lộ cho tiếp quản tài khoản
  • Phát hiện dữ liệu nhạy cảm cảnh báo về các phản hồi có chứa dữ liệu nhạy cảm.
  • Giới hạn tỷ lệ   nâng cao ngăn chặn lạm dụng, DDoS, tấn công dò mật khẩu, cung cấp công cụ để kiểm soát API.
  • Tùy chọn phản hồi cho phép chặn, lưu lại thông tin, lọc tỷ lệ hoặc thử thách..
Illustration of a shield, lock, and password

Trusted by millions of Internet properties, in every industry, including:

Get access to Enterprise-only features:

24/7/365 multi channel support (phone, chat, email)
24/7/365 multi channel support (phone, chat, email)
Phone, chat, and email 24/7/365 support with median response time of 15 minutes.
100% uptime guarantee with 25x reimbursement SLA
100% uptime guarantee with 25x reimbursement SLA
In the rare event of downtime, Enterprise customers receive a 25x credit against the monthly fee, in proportion to the respective disruption and affected customer ratio.
Predictable flat-rate pricing for usage based products
Predictable flat-rate pricing for usage based products
Only enterprise customers can negotiate flat rate pricing on Argo, Rate limiting, Workers, Load Balancing, Live Stream and more.
Advanced controls and management options
Advanced controls and management options
Enterprise customers have lower TTLs and can purge cache by tag or host.
Advanced logging and analytics
Advanced logging and analytics
Use the power of Cloudflare's network to intelligently manage bot traffic to your application in order to prevent credential stuffing, inventory hoarding, content scraping and other types of fraud.
Access to raw logs
Access to raw logs
Take charge of your data and run your own analytics using raw log data from web assets on Cloudflare's network.
Firewall analytics
Firewall analytics
Understand the impact of your WAF configuration. Firewall Analytics let you know if a rule is effective by illustrating the impact in an easy to digest format.
Role based access
Role based access
Provide role-based access throughout your organization. Each user is given set permissions, individual API keys, and optional two-factor authentication.
Network prioritization
Network prioritization
Enterprise web assets are placed on Cloudflare dedicated IP ranges, providing prioritized routing and protection to ensure maximum speed and availability.

Bạn có câu hỏi?

Gọi bộ phận bán hàng theo số: +1 (650) 319 8930

Contact Sales

Khi gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý nhận thông tin từ Cloudflare liên quan đến các sản phẩm, sự kiện và ưu đãi đặc biệt của chúng tôi. Bạn có thể hủy đăng ký nhận những thông báo như vậy bất cứ lúc nào. Chúng tôi không bao giờ bán dữ liệu của bạn và chúng tôi coi trọng các lựa chọn quyền riêng tư của bạn. Vui lòng xem Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi để biết thêm thông tin.

Tìm kiếm hỗ trợ? Bấm vào đây