Learn

What is a CDN and what does it do? Read more in our Learning Center. What is a CDN?

Free CDN Service

Included for free with ALL application service plans.
Gartner Peer Insights Customers' Choice 2022
 • Ultra-fast static and dynamic content delivery.
 • Improve performance, reduce load times, & lower costs.
 • A 2022 Gartner Peer Insights "Customer's Choice" for Global CDN2.
Gartner Peer Insights Customers' Choice 2022

Được tin cậy bởi hàng triệu khách hàng

~30% of Fortune 1000 companies rely on Cloudflare
Logo ibm màu xám được tin cậy
Logo loreal màu xám được tin cậy
Logo garmin màu xám được tin cậy
DHL logo
Logo marketo trusted by gray
Logo shopify màu xám được tin cậy
Logo allianz trusted by gray
Logo zendesk màu xám được tin cậy

Get access to Enterprise-only features:

24/7/365 multi channel support (phone, chat, email)
24/7/365 multi channel support (phone, chat, email)
Phone, chat, and email 24/7/365 support with median response time of 15 minutes.
100% uptime guarantee with 25x reimbursement SLA
100% uptime guarantee with 25x reimbursement SLA
In the rare event of downtime, Enterprise customers receive a 25x credit against the monthly fee, in proportion to the respective disruption and affected customer ratio.
Predictable flat-rate pricing for usage based products
Predictable flat-rate pricing for usage based products
Only enterprise customers can negotiate flat rate pricing on Argo, Rate limiting, Workers, Load Balancing, Live Stream and more.
Advanced controls and management options
Advanced controls and management options
Enterprise customers have lower TTLs and can purge cache by tag or host.
Advanced logging and analytics
Advanced logging and analytics
Use the power of Cloudflare's network to intelligently manage bot traffic to your application in order to prevent credential stuffing, inventory hoarding, content scraping and other types of fraud.
Access to raw logs
Access to raw logs
Take charge of your data and run your own analytics using raw log data from web assets on Cloudflare's network.
Firewall analytics
Firewall analytics
Understand the impact of your WAF configuration. Firewall Analytics let you know if a rule is effective by illustrating the impact in an easy to digest format.
Role based access
Role based access
Provide role-based access throughout your organization. Each user is given set permissions, individual API keys, and optional two-factor authentication.
Network prioritization
Network prioritization
Enterprise web assets are placed on Cloudflare dedicated IP ranges, providing prioritized routing and protection to ensure maximum speed and availability.

Bạn có câu hỏi?

Gọi bộ phận bán hàng theo số: +1 (650) 319 8930

Request Enterprise Demo

Khi gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý nhận thông tin từ Cloudflare liên quan đến các sản phẩm, sự kiện và ưu đãi đặc biệt của chúng tôi. Bạn có thể hủy đăng ký nhận những thông báo như vậy bất cứ lúc nào. Chúng tôi không bao giờ bán dữ liệu của bạn và chúng tôi coi trọng các lựa chọn quyền riêng tư của bạn. Vui lòng xem Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi để biết thêm thông tin.

Tìm kiếm hỗ trợ? Bấm vào đây

Khả năng hiển thị chi tiết vào bộ nhớ cache của bạn

cdn analytics spot illustration

Nhận thông tin chi tiết hữu ích về bộ nhớ đệm của trang web của bạn để có tỷ lệ truy cập vào bộ nhớ đệm tốt hơn và giảm chi phí băng thông của bạn hơn nữa.

 • Xem chính xác tài nguyên nào trên trang web của bạn được lưu vào bộ nhớ đệm và tài nguyên nào không. Thực hiện các thay đổi cấu hình để cải thiện tỷ lệ truy cập bộ nhớ đệm.
 • Xem bảng điều khiển về hiệu suất trang web của bạn dựa trên các request và dữ liệu đã được truyền nhằm tối ưu hóa hiệu suất cũng như tiết kiệm chi phí.
 • Lọc theo tên máy chủ hoặc xem danh sách các URL hàng đầu không đi qua bộ nhớ đệm bằng cách sử dụng đồ thị chi tiết trực quan ngay từ bảng điều khiển.
cdn analytics spot illustration

Hỗ trợ cho BYOIP

Cdn support byoip spot illustration

Tính năng BYOIP (Sử dụng IP của riêng bạn) cho phép khách hàng công bố IP của họ bằng IP của Cloudflare và đính kèm với các dịch vụ Cloudflare mà họ lựa chọn. Theo cách này, internet nhìn thấy địa chỉ IP của khách hàng chứ không phải Cloudflares

 • API để bật/tắt thông báo
 • Phân tích mạng trên IP
 • Khả năng phản hồi DNS tới các tên miền riêng lẻ
 • Cho phép xoay vòng các IP khi chúng bị chặn
Cdn support byoip spot illustration

Hỗ trợ cho HTTP/3

HTTP/3

HTTP/3 là thế hệ mới nhất của giao thức hỗ trợ web. Thay vì sử dụng TCP làm lớp truyền tải, HTTP/3 sử dụng QUIC, một giao thức truyền tải Internet mới được mã hóa theo mặc định và giúp tăng tốc phân phối traffic.

Hỗ trợ của Cloudflare cho HTTP/3 cho phép kết nối nhanh hơn, đáng tin cậy hơn và an toàn hơn với các trang web và API.

HTTP/3

IDC named Cloudflare a “Leader” in CDN services

Q1'22 IDC CDN chart

Cloudflare has been recognized as a Leader in the 2022 IDC MarketScape for Worldwide Commercial Content Delivery Network Services. In particular, IDC described Cloudflare as “a highly innovative vendor, continuing to invest in advanced technologies such as virtualization, serverless, AI/ML, IoT, HTTP3, 5G and (mobile) edge computing.”

Read report
Q1'22 IDC CDN chart

Analyst Reports & Sources:

 1. Gartner Peer Insights ‘Voice of the Customer’: Global CDN, April 28, 2022 - View report
GARTNER is a registered trademark and service mark, and PEER INSIGHTS is a trademark and service mark, of Gartner, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and internationally and are used herein with permission. All rights reserved. Gartner Peer Insights content consists of the opinions of individual end users based on their own experiences with the vendors listed on the platform, should not be construed as statements of fact, nor do they represent the views of Gartner or its affiliates. Gartner does not endorse any vendor, product or service depicted in this content nor makes any warranties, expressed or implied, with respect to this content, about its accuracy or completeness, including any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose.