Securing the Future:
การสำรวจความพร้อมด้านไซเบอร์ซีเคียวรีตี้ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็มเพื่อดูรายละเอียดฉบับสมบูรณ์

MOE-8411-APJC_Cybersecurity_Survey_Infographics_736x882
ในงานศึกษาของ Cloudflare ปี 2023 ฉบับนี้ เราได้ดำเนินการเพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับภูมิทัศน์ของภัยคุกคามที่ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (Chief Information Security Officers - CISO) และทีมงานต้องเผชิญทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ซีเคียวรีตี้กว่า 4,000 คนจาก 14 ตลาดทั่วภูมิภาค
รายงานนี้มีเนื้อหาครอบคลุมถึงสิ่งที่ค้นพบใหม่ๆ เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมด้านซีเคียวรีตี้และผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น ที่จะแสดงให้เห็นว่าองค์กรใช้วิธีการใดบ้างเพื่อรับมือกับอุบัติการณ์ด้านไซเบอร์ซีเคียวรีตี้ที่กำลังเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ตลอดจนระดับการเตรียมพร้อม และผลลัพธ์ที่ตามมาที่จะได้รับ ผลลัพธ์ที่ได้นั้นให้ทั้งความกระจ่างและสร้างความตื่นตระหนก เนื่องจากการสำรวจความคิดเห็นนี้เผยให้เห็นว่าการโจมตีทั่วภูมิภาคนี้กำลังเพิ่มมากขึ้น แต่ใช่ว่าทุกองค์กรได้เตรียมความพร้อมรับมือเรื่องดังกล่าวไว้อย่างเพียงพอ
เนื้อหาสำคัญบางส่วนจากในรายงาน:
  • ผู้ตอบแบบสำรวจกว่า 78% เคยพบอุบัติการณ์ด้านไซเบอร์ซีเคียวรีตี้อย่างน้อยหนึ่งครั้งใน 12 เดือนที่ผ่านมา
  • ในบรรดาผู้ที่ประสบอุบัติการณ์ด้านไซเบอร์ซีเคียวรีตี้เหล่านี้ 80% รายงานว่าพบอุบัติการณ์สี่ครั้งขึ้นไป โดย 50% พบมากกว่า 10 ครั้ง
  • มีองค์กรเพียง 38% เท่านั้นที่คิดว่าตนเองเตรียมความพร้อมไว้เป็นอย่างดีและสามารถจัดการกับอุบัติการณ์ด้านไซเบอร์ซีเคียวรีตี้ได้
จากที่เราได้พิจารณาอนาคตของอุตสาหกรรม เราหวังว่ารายงานฉบับนี้จะให้ข้อมูลและสร้างแรงบันดาลใจให้กับ CISO และทีมไซเบอร์ซีเคียวรีตี้ในภูมิภาค เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามด้านไซเบอร์ซีเคียวรีตี้ที่กำลังเกิดขึ้น และวิธีการเพื่อก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นสำหรับองค์กรของตนเอง
ดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็มเพื่อดูรายละเอียดฉบับสมบูรณ์หรือดาวน์โหลดรายงานเฉพาะประเทศซึ่งเราเจาะลึกผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับแต่ละประเทศ

ในการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณตกลงที่จะรับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ กิจกรรม และข้อเสนอพิเศษจาก Cloudflare คุณสามารถยกเลิกการรับข้อความดังกล่าวได้ตลอดเวลา เราไม่ขายข้อมูลของคุณโดยเด็ดขาด และเราให้ความสำคัญกับตัวเลือกความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดดูข้อมูลที่นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

Securing the Future: การสำรวจความพร้อมด้านไซเบอร์ซีเคียวรีตี้ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก